TFI Nedir?
Dental implant uygulaması yapan klinisyenler, dental implant ile ilgilenen araştırmacılar ve bu konuda çalışan istekli firmaların bilimsel, sektörel ve klinik bilgilerini paylaşabilecekleri ve bu paylaşım sonucunda farklı bakış açıları kazanabilecekleri bir platformdur.
TFI, implantoloji için hep birlikte anlamına gelen Together For Implantology kelimelerinin baş harflerinden oluşur. İsmin İngilizce olarak seçilmesinin nedeni TFI’ın global bir isim olma hedefidir.

TFI’ın kuruluş amacı nedir
Diş hekimlerine etik bir çerçeve içerisinde implantla ilgili fikirlerini, çalışmalarını, bilgilerini paylaşabilecekleri bir platform oluşturmak ve dolayısı ile implantoloji alanının gelişimine katkı sağlamak.

TFI’ın organizasyon yapısı nasıldır? 
TFI NucleOSS desteği ile kurulmuş bir organizasyondur. Bir başkan ve beş üyeden oluşan  bilimsel bir kurul tarafından işleyişi ve faaliyetleri düzenlenir. TFI bilimsel kurul başkanı Prof. Dr. Kemal Ünsal’dır.

Go to top