maxicell 3d logo 3

NucleOSS Dental İmplant Sistemi “Maxicell” yüzey teknolojisine sahiptir. Yüzey tıpkı SLA yüzeyindeki gibi makro yüzey formundadır. İyileşme süresince kemik-implant temas yüzeyinde maximum yüzey ve tutunum sağlar. İmplant yüzeyleri tescil edilmiş bir yüzey tasarımı ile sunulmakta. Maxicell olarak tescil edilen bu yüzey NucleOSS implantlarının tamamında kullanılmaktadır. Maximum tutunum sloganı ile vurgulanmak istenen Maxicell yüzey tüm SLA yüzeylerde olduğu gibi önce büyük taneli Al2O3 (Aliminyum Oksit) ile kumlanır , ardından termal asitle yüzey temizliği yapılarak pürüzlendirilir.


download pdf Dr. Dirk U. Duddeck Feb. 24, 2015 Summary/Conclusions: The implant “*T4 Implant” provided by NucleOSS for this analysis showed a high precision of the outer geometry. Significant traces of inorganic or organic residues were not found.


 download pdfDolanmaz D, Sağlam M, İnan O, Dündar N, Alnıaçık G, Gürsoy Trak B, Kocak E, Hakkı S: Hidrofilik kumlanmış-asitlenmiş yüzeyli dental implantlar ile kumlanmış-asitlenmiş yüzeyli dental implantların osseointegrasyonu sırasında peri-implant oluğu sıvısındaki kemik morfojenik protein -2 ve protein-7 ile nükleer faktör kappa beta ligandının çözünebilir reseptör aktivatörü ve osteoprotegerin seviyelerinin izlenmesi,  J Periodontal Res. 2014. doi: 10.1111/jre.12182.

a b c d
Go to top