Çevre Politikası

NucleOSS ve Şanlılar olarak gelecek kuşaklara aktaracağımız en büyük mirasın yaşanabilir bir doğa ve çevre olduğunun bilincindeyiz. Gerek üretim süreçlerimizde, gerekse de çalışan bilincinin ve farkındalığının artırılması için NucleOSS çevre politikalarını belirleyerek, çalışanlarına ve tedarikçilerine ilgili kurum kültürünü çeşitli eğitimler aracılığıyla aktarmaktadır. “Gelecek için Gülümset” anlayışıyla temiz ve yaşanabilir bir çevre için hiç durmadan çalışmaya devam ediyoruz.

  • Üst yönetimden, en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, çevre bilincini bir yaşam felsefesi haline getirmek,
  • Tüm yatırım ve tedarik kararlarında çevresel konuları dikkate almak,
  • Atıkları kaynağında azaltmak, olabildiğince atıkları geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf ettirilmesini sağlamak,
  • Enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla çevre bilincine önem veren bir şirket olarak faaliyetlerimize devam etmek,
  • Yeni teknoloji araçlara yatırım yaparak doğaya salınan Karbon gazı miktarını düşürmek,
  • Doğaya daha az zararlı alternatif taşıma yollarını kullanmak,
  • Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, faaliyetlerine devam etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak.