İnsan Kaynakları Politikası

İNSAN KAYNAKLARI

İlk kuruluşumuzdan itibaren bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda her zaman çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkân yaratmaktayız. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

NucleOSS’ta işe başlayacak çalışanlarda aradığımız temel yetkinlikler aşağıdaki gibidir:

  • Saygılı
  • Müşteri odaklı
  • Takım çalışmasına yatkın
  • İletişim yeteneği gelişmiş
  • Öğrenme ve kendini geliştirme arzusu olan
  • İç motivasyonu olan
  • Özgüvenli
  • Değişime açık