Kalite Politikası

Tüm çalışanlarının kalite sorumluluğunu paylaşması, paydaşların isteklerinin karşılanarak tatmini, müşterilerine en mükemmel ürünün ve satış sonrası hizmetin zamanında, uygun fiyatlar ile sunulması ve beklentilerin ötesine geçilmesi amacı doğrultusunda şekillendirilmiş olup aşağıda sıralanan ana başlıkların uygulanmasını şart koşar.

  • Disipliner kalite, teknoloji ve hassas hijyen uygulamalar ile oral bölgede hastalara sağlık kazandırarak yaşam konforunu iyileştirmek,
  • Ürünlerde güvenlik ve kalite unsurlarını ön planda tutarak sadece ürün değil, güvenlik ve kalite sunmak,
  • Ulusal ve uluslararası yasa ve düzenlemelerin gerektirdiği hususları tüm süreçlerde uygulamak,
  • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürdürerek her defasında tanımlanan ürünü aynı kalitede üretmek,
  • Sektörü ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, ülke pazarına yenilikler kazandıran öncü firma olmak,

İleri teknoloji tasarımlar yaparak hekimler için operasyonları, hastalar için iyileşme sürecini basite indirgeyen ürünler üreten bir firma olmak.